Orddeling av Dominick

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Dominick? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Do-minick

Definisjon av Dominick:

1.
American breed of chicken having barred grey plumage raised for meat and brown eggs

Synonym av Dominick:

noun Dominique, Dominick, chicken, Gallus gallus

Siste orddelinger av dette språket