Orddeling av Donegal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Donegal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Done-gal

Siste orddelinger av dette språket