Orddeling av Formosan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Formosan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

For-mosan

Synonym av Formosan:

adj Taiwanese, Chinese, Formosan
noun Formosan, Austronesian, Austronesian language

Siste orddelinger av dette språket