Orddeling av Fortran

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Fortran? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

For-tran

Synonym av Fortran:

noun FORTRAN, algebraic language

Siste orddelinger av dette språket