Orddeling av Foucault

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Foucault? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Fou-cault

Synonym av Foucault:

noun Foucault, Jean Bernard Leon Foucault, physicist

Siste orddelinger av dette språket