Orddeling av Galatia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Galatia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Gala-tia

Synonym av Galatia:

noun Galatia, geographical area, geographic area, geographical region, geographic region

Siste orddelinger av dette språket