Orddeling av Illinois

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Illinois? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Illi-nois

Synonym av Illinois:

noun Illinois, Prairie State, Land of Lincoln, IL, American state
noun Illinois, Algonquian, Algonquin
noun Illinois, Algonquian, Algonquin, Algonquian language

Siste orddelinger av dette språket