Orddeling av Jolene

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Jolene? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Jo-lene

Siste orddelinger av dette språket