Orddeling av Jordan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Jordan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Jor-dan

Definisjon av Jordan:

1.
A river in Palestine that empties into the Dead Sea
John the Baptist baptized Jesus in the Jordan
2.
An Arab kingdom in southwestern Asia on the Red Sea

Synonym av Jordan:

noun Jordan, Jordan River, river
noun Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan, Asian country, Asian nation

Siste orddelinger av dette språket