Orddeling av Josephson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Josephson? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Joseph-son

Siste orddelinger av dette språket