Orddeling av Josephus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Josephus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Jose-phus

Synonym av Josephus:

noun Josephus, Flavius Josephus, Joseph ben Matthias, general, full general, historian, historiographer, Pharisee

Siste orddelinger av dette språket