Orddeling av Kabbalah

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kabbalah? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Kab-bal-ah

Definisjon av Kabbalah:

1.
An esoteric or occult matter resembling the Kabbalah that is traditionally secret
2.
An esoteric theosophy of rabbinical origin based on the Hebrew scriptures and developed between the 7th and 18th centuries

Synonym av Kabbalah:

noun cabala, cabbala, cabbalah, kabala, kabbala, qabala, qabalah, secret, arcanum
noun Kabbalah, Kabbala, Kabala, Cabbalah, Cabbala, Cabala, Qabbalah, Qabbala, theosophy

Siste orddelinger av dette språket