Orddeling av Kampala

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kampala? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Kam-pala

Synonym av Kampala:

noun Kampala, capital of Uganda, national capital

Siste orddelinger av dette språket