Orddeling av Kandahar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kandahar? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Kan-da-har

Synonym av Kandahar:

noun Kandahar, Qandahar, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket