Orddeling av Katrina

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Katrina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Ka-t-ri-na

Siste orddelinger av dette språket