Orddeling av Kattegat

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kattegat? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Kat-te-gat

Siste orddelinger av dette språket