Orddeling av Kazakh

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kazakh? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Kaza-kh

Synonym av Kazakh:

noun Kazak, Kazakh, Turki
noun Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, Kazakstan, Kazakh, Kazak, Asian country, Asian nation
noun Kazak, Kazakh, Turki, Turkic, Turko-Tatar, Turkic language

Siste orddelinger av dette språket