Orddeling av Kumar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kumar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Ku-mar

Siste orddelinger av dette språket