Orddeling av Kurdi

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kurdi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Kur-di

Siste orddelinger av dette språket