Orddeling av Kurdistan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kurdistan? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Kur-dis-tan

Synonym av Kurdistan:

noun Kurdistan, geographical area, geographic area, geographical region, geographic region
noun Kurdistan, rug, carpet, carpeting

Siste orddelinger av dette språket