Orddeling av Lombard

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Lombard? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Lom-bard

Synonym av Lombard:

noun Lombard, Langobard, European

Siste orddelinger av dette språket