Orddeling av Lombardy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Lombardy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Lom-bardy

Synonym av Lombardy:

noun Lombardy, Lombardia, Italian region

Siste orddelinger av dette språket