Orddeling av London

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet London? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Lon-don

Synonym av London:

noun London, Greater London, British capital, capital of the United Kingdom, national capital
noun London, Jack London, John Griffith Chaney, writer, author

Siste orddelinger av dette språket