Orddeling av Longfellow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Longfellow? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Longfel-low

Synonym av Longfellow:

noun Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow, poet

Siste orddelinger av dette språket