Orddeling av Osage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Osage? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Os-age

Synonym av Osage:

noun Osage, Dhegiha
noun Osage, Osage River, river
noun Osage, Dhegiha

Siste orddelinger av dette språket