Orddeling av Osaka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Osaka? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Os-a-ka

Synonym av Osaka:

noun Osaka, city, metropolis, urban center, port

Siste orddelinger av dette språket