Orddeling av Ossetian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Ossetian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Os-set-ian

Siste orddelinger av dette språket