Orddeling av Ossetic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Ossetic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Os-set-ic

Siste orddelinger av dette språket