Orddeling av Pearson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pearson? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pear-son

Siste orddelinger av dette språket