Orddeling av Pegasus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pegasus? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pe-ga-sus

Synonym av Pegasus:

noun Pegasus, flying horse, mythical being
noun Pegasus, constellation

Siste orddelinger av dette språket