Orddeling av Penelope

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Penelope? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pene-lope

Synonym av Penelope:

noun Penelope, mythical being
noun Penelope, genus Penelope, bird genus

Siste orddelinger av dette språket