Orddeling av Penney

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Penney? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pen-ney

Siste orddelinger av dette språket