Orddeling av Pennsylvania

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pennsylvania? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Penn-syl-va-nia

Definisjon av Pennsylvania:

1.
A Mid-Atlantic state
One of the original 13 colonies
2.
One of the British colonies that formed the United States
3.
A university in Philadelphia, Pennsylvania

Synonym av Pennsylvania:

noun Pennsylvania, Keystone State, PA, American state
noun Pennsylvania, Colony
nounUniversity of Pennsylvania, Pennsylvania, Penn, university

Siste orddelinger av dette språket