Orddeling av Pennsylvanian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pennsylvanian? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Penn-syl-van-ian

Synonym av Pennsylvanian:

noun Pennsylvanian, Pennsylvanian period, Upper Carboniferous, Upper Carboniferous period, period, geological period
noun Pennsylvanian, American

Siste orddelinger av dette språket