Orddeling av Pentax

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pentax? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pen-tax

Siste orddelinger av dette språket