Orddeling av Pentecost

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pentecost? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pen-te-cost

Synonym av Pentecost:

noun Pentecost, Whitsunday, quarter day
noun Shavous, Shabuoth, Shavuoth, Shavuot, Pentecost, Feast of Weeks, Jewish holy day

Siste orddelinger av dette språket