Orddeling av Pentecostal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pentecostal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pen-te-costal

Synonym av Pentecostal:

adjProtestant Church, Protestant
adjquarter day
noun Pentecostal, Pentecostalist, Protestant

Siste orddelinger av dette språket