Orddeling av Pentecostalism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pentecostalism? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Pen-te-costal-ism

Synonym av Pentecostalism:

noun Protestantism

Siste orddelinger av dette språket