Orddeling av Pericles

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pericles? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Per-i-cles

Synonym av Pericles:

noun Pericles, statesman, solon, national leader

Siste orddelinger av dette språket