Orddeling av Permian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Permian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Per-mi-an

Synonym av Permian:

noun Permian, Permian period, period, geological period

Siste orddelinger av dette språket