Orddeling av Persephone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Persephone? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Perse-phone

Synonym av Persephone:

noun Persephone, Despoina, Kore, Cora, Greek deity

Siste orddelinger av dette språket