Orddeling av Persepolis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Persepolis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Perse-po-lis

Synonym av Persepolis:

noun Persepolis, city, metropolis, urban center

Siste orddelinger av dette språket