Orddeling av Persia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Persia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Per-sia

Synonym av Persia:

noun Persia, Persian Empire, empire
noun Iran, Islamic Republic of Iran, Persia, Asian country, Asian nation

Siste orddelinger av dette språket