Orddeling av Pete

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pete? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pe-te

Siste orddelinger av dette språket