Orddeling av Peterhouse

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Peterhouse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pe-ter-house

Siste orddelinger av dette språket