Orddeling av Petersen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Petersen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pe-tersen

Siste orddelinger av dette språket