Orddeling av Petrarch

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Petrarch? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pe-trar-ch

Synonym av Petrarch:

noun Petrarch, Petrarca, Francesco Petrarca, poet

Siste orddelinger av dette språket