Orddeling av Petrarchan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Petrarchan? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pe-trar-chan

Siste orddelinger av dette språket