Orddeling av Petrarchism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Petrarchism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pe-trar-chism

Siste orddelinger av dette språket