Orddeling av Qabalah

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Qabalah? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Qa-bal-ah

Siste orddelinger av dette språket